Mircea Şerbănescu

Mircea Şerbănescu

Prozator.

Născut la 14 octombrie 1919, Cernăuţi.

Studii:
Şcoala Primară, Turnu-Severin
Liceul din Turnu-Severin (1924–1930), şi Craiova(1930–1932)
Liceul „C. D. Loga” din Timişoara (1935–1938),
Academia de Înalte Studii Comerciale din Bucureşti (1938–1942).

Profesii şi locuri de muncă:
Redactor la ziarele timişorene: „Românul”, „Făclia”, „Drapelul roşu”,
Secretar al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor (1951–1979);
Membru fondator al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor.

Colaborează la: „Colţ de ţară”, „Fruncea”, „Românul”, „Făclia”, „Drapelul roşu”, „Scrisul Bănăţean”, „Orizont”, „România literară” etc.

Volume publicate:
Cadavrul ambulant, Bucureşti, Editura Intelect, 1937;
Prea târziu, Timişoara, Editura Fruncea, 1942;
Biruinţa, Bucureşti, Editura de Stat, 1953;
Rătăcire, Bucureşti, Editura Tineretului, 1956;
Preţul tăcerii, Bucureşti, Editura Tineretului, 1957;
O fată din cele multe, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1958;
Timişoara, bucureşti, Editura Tineretului, 1961;
Pagini pentru ochii limpezi, Bucureşti, Editura Tineretului, 1965;
Aventură în lumea albastră, Bucureşti, Editura Tineretului, 1967;
Uluitoarea transmigraţie, Bucureşti, Editura Tineretului, 1968;
Privind cinematografic, Bucureşti, Editura Albatros, 1970;
Misterioasa Sirenă, Bucureşti, Editura Albatros, 1972;
Cerc şi dragoste, Timişoara, Editura Facla, 1973;
Descoperirea de sine, Timişoara, Editura Facla, 1976;
Ghiozdanul cu surprize, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1977;
Poveşti din degetar, Timişoara, Editura Facla, 1978;
Stăpânul soarelui, Timişoara, Editura Facla, 1982;
Fata din tren, Bucureşti, Cartea Românească, 1984;
Fântâna cu apă vie, Timişoara, Editura Facla, 1985;
Inimi în primejdie, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1985;
Fântâna cu apă vie,Timişoara, Editura Facla, 1985;
O ardere totală, Bucureşti, Editura Militară, 1988;
Când D’Artagnan a fost să fie fată, Timişoara, Editura Facla, 1990;
Floare şi îngheţ, Craiova, Editura Juventus, 1991;
Ieşirea din vis, proză scurtă, Timişoara, „Anotimpuri literare”, 1996;
Gemenii n-au nevoie de cuvinte,roman, Timişoara, Editura Eubeea, 1998;
Timişoara, memorie literară, I: 1919-1947. Istorie literară şi amintiri, Timişoara, Editura Augusta, 2000;
Romanul dragostei dintâi, Timişoara, Editura Eurostampa, 2003;
Timişoara, memorie literară, II: 1949–2000. Istorie literară şi amintiri, Timişoara, Editura Augusta, 2004;
O eternă poveste, proză, Timişoara, Editura Eubeea, 2004;
Dincoace de Palia de la Orăştie, memorialistică şi istorie literară, Timişoara, Editura de Vest, 2004;
Neîntoarcerile, roman, Timişoara, Editura Augusta, 2007.

Volume colective:
Comoara cea mare, Bucureşti, ESPLA, 1961;
Oameni şi stele, antologie S.F., Bucureşti, Editura Tineretului, 1975;
Bibliografie de literatură română pentru copii, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1978; Die beste aller Welte rumänische S.F., Cluj, Editura Dacia, 1979;
Fuga în spaţiu timp, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1980;
Das präparierte Klavir, Bucureşti, Editura Kriterion, 1982;
O antologie de anticipaţie, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1983;
Răposatul Narbon acţionează, Bucureşti, Editura Albatros, f.a.

Referinţe critice

În periodice: Petru Sfetca, „Dacia”, nr. 43, 1944; G. Dimisianu, „Gazeta literară”, nr. 50, 1961; Anton Palfi, „Neue Banater Zeitung”, 15 oct. 1970; Mircea Iorgulescu, „România literară”, nr. 12, 1971; Nicolae Ţirioi, „Orizont”, nr. 3, 1961; Traian Liviu Birăescu, „Orizont”, 23 oct. 1973; Stela Mirel, „Orizont”, 26 oct. 1984; Ion Holban, „Cronica”, 1984; Maria Pongracz, „Szabad Szó”, 20 nov. 1982; Rodica Oprean, „Orient Latin”, nr. 1, 2000 ş.a.

În volume:S. Damian, Direcţii şi tendinţe literare,Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1963; Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană,Bucureşti, Editura Albatros, 1971; Dumitru Micu, Istoria literaturii române. De la creaţia populară la postmodernism, Bucureşti, Editura Saeculum, 2000; Dumitru Micu, Literatura română în secolul al XX-lea,Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000; Aquilina Birăescu, Diana Zărie,Scriitori şi lingvişti timişoreni,Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Dicţionarul Scriitorilor Români,Bucureşti, Editura Albatros, 2002; Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române,Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.