Revista Paradox

Publicaţia Asociaţiei "Wells Timişoara" îşi asumă statutul şi exigenţele unei reviste culturale profesioniste. Obiectivul său principal îl constituie reflectarea activităţii de creaţie a cenaclului H.G. Wells.

Paradox nr. 28

Descoperiţi cel mai recent număr tiparit al revistei de creaţie science-fiction Paradox aici »

Colaborări

De-a lungul timpului, în Paradox au publicat nume importante ale literaturii science-fiction din ţară şi din străinătate. Revista noastră este în permanenţă deschisă către creatori din afara grupării, aşadar vă invităm să trimiteţi propunerile de colaborare completând formularul din pagina de contact.

Paradox seria IV

La 40 de ani de la apariţia primului Paradox, a fost relansata ediţia tipărită a revistei sub forma unei a patra serii care începe cu numărul 22. Deşi, în timp, revista a trecut prin multe formate şi formule de editare, identitatea sa, dincolo de nume, se bazează în continuare pe un anumit mod de a înţelege science-fiction-ul comun majorităţii redactorilor şi colaboratorilor săi, în care valoarea literară este cea care primează. 

Paradox - Seria III

În perioada anilor mai arizi 2000 - 2010, cenaclul a reuşit totuşi, pe lângă lansarea site-ului propriu, să realizeze patru numere în format electronic ale revistei Paradox.

Paradox - Seria II

Seria a doua a revistei Paradox a fost editată de către Întreprinderea Mică "Paradox", înfiinţată în anul 1990 şi devenită ulterior Societatea Comercială "Paradox" SRL. Seria începe cu numărul 15 şi, deşi se intenţiona realizarea unei publicaţii trimestriale, din cauza numărului mic de membrii ai echipei redacţionale, au fost publicate doar 7 numere.

Paradox - Seria I

„Paradox”-urile dinainte de 1989 (inclusiv) au apărut sub egida Casei de Cultură a Studenţilor din Timişoara (care găzduia şi întâlnirile cenaclului „H.G. Wells”), în diverse „formule”.

„Paradox” nr. 1, datat noiembrie 1972, poartă, pe pagina de titlu, antetul: Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti / Centrul Universitar Timişoara / Casa de cultură a Studenţilor. Titlul este PARADOX / fanzin al Cenaclului de literatură ştiinţifico-fantastică „H.G. WELLS”. Revista a fost tipărită în 12.000 de exemplare.

„Paradox” nr. 2 (singurul din „epocă” ce poartă numărul pe pagina de titlu), datat martie 1974, are acelaşi antet şi acelaşi subtitlu. Pentru a simplifica oribilul parcurs al (a)vizelor şi aprobărilor, lung şi labirintic, s-a optat pentru o soluţie mai uşor de finalizat: fanzinul a fost şapirografiat în 99 de exemplare.

Începând cu Paradox nr. 3, se găseşte o formulă de succes care rezolvă, din punct de vedere administrativ, apariţia revistei. Până atunci, lupta cu „organele” trebuia dusă pentru fiecare număr în parte. Denumirea de fanzin deranja şi ea! Acum, fanzinul devine, formal, supliment al revistei „Forum studenţesc”, revistă a C.U.A.S.C. din Centrul Universitar Timişoara. Din punct de vedere practic, cenaclul „H.G. Wells” realiza, integral, una din cele zece apariţii anuale ale „Forum”-ului. Fără imixtiuni din partea redacţiei „Forum”, chiar beneficiind de ajutorul acesteia, dacă era cazul; fără probleme cu „aprobările”, cu „cota de hârtie” ş.a.m.d., formula a funcţionat din 1978 până în 1989, cu mici variaţiuni. Paradox nr. 3 este un număr „de tranziţie”: păstrează formatul A4 al numerelor 1 şi 2 şi coperta cartonată, pe fond roşu. Antetul este acelaşi, dar titlul este PARADOX / Supliment „Forum studenţesc”, revistă a U.A.S.C. din C.U. Timişoara, editat în colaborare cu Cenaclul de literatură ştiinţifico-fantastică „H.G. Wells” al Casei de cultură a studenţilor.

Începând cu nr. 4 (repetăm, revistele nu erau numerotate) şi continuând până la nr. 14, „Paradox” preia formatul „Forum”-ului (adică A3), având 8-12-16-24 de pagini şi, în general, apariţie anuală.