Paradox intro

Revista Paradox

Publicaţia Asociaţiei "Wells Timişoara" îşi asumă statutul şi exigenţele unei reviste culturale profesioniste. Obiectivul său principal îl constituie reflectarea activităţii de creaţie a cenaclului H.G. Wells.