Paradox - Seria I

„Paradox”-urile dinainte de 1989 (inclusiv) au apărut sub egida Casei de Cultură a Studenţilor din Timişoara (care găzduia şi întâlnirile cenaclului „H.G. Wells”), în diverse „formule”.

„Paradox” nr. 1, datat noiembrie 1972, poartă, pe pagina de titlu, antetul: Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti / Centrul Universitar Timişoara / Casa de cultură a Studenţilor. Titlul este PARADOX / fanzin al Cenaclului de literatură ştiinţifico-fantastică „H.G. WELLS”. Revista a fost tipărită în 12.000 de exemplare.

„Paradox” nr. 2 (singurul din „epocă” ce poartă numărul pe pagina de titlu), datat martie 1974, are acelaşi antet şi acelaşi subtitlu. Pentru a simplifica oribilul parcurs al (a)vizelor şi aprobărilor, lung şi labirintic, s-a optat pentru o soluţie mai uşor de finalizat: fanzinul a fost şapirografiat în 99 de exemplare.

Începând cu Paradox nr. 3, se găseşte o formulă de succes care rezolvă, din punct de vedere administrativ, apariţia revistei. Până atunci, lupta cu „organele” trebuia dusă pentru fiecare număr în parte. Denumirea de fanzin deranja şi ea! Acum, fanzinul devine, formal, supliment al revistei „Forum studenţesc”, revistă a C.U.A.S.C. din Centrul Universitar Timişoara. Din punct de vedere practic, cenaclul „H.G. Wells” realiza, integral, una din cele zece apariţii anuale ale „Forum”-ului. Fără imixtiuni din partea redacţiei „Forum”, chiar beneficiind de ajutorul acesteia, dacă era cazul; fără probleme cu „aprobările”, cu „cota de hârtie” ş.a.m.d., formula a funcţionat din 1978 până în 1989, cu mici variaţiuni. Paradox nr. 3 este un număr „de tranziţie”: păstrează formatul A4 al numerelor 1 şi 2 şi coperta cartonată, pe fond roşu. Antetul este acelaşi, dar titlul este PARADOX / Supliment „Forum studenţesc”, revistă a U.A.S.C. din C.U. Timişoara, editat în colaborare cu Cenaclul de literatură ştiinţifico-fantastică „H.G. Wells” al Casei de cultură a studenţilor.

Începând cu nr. 4 (repetăm, revistele nu erau numerotate) şi continuând până la nr. 14, „Paradox” preia formatul „Forum”-ului (adică A3), având 8-12-16-24 de pagini şi, în general, apariţie anuală.