Sergiu Nicola

Pictor şi grafician s.f. • născut la 26.08.1954, în comuna Beregsău-Mare (jud. Timiş) • Designer la Întreprinderea „Electrometal” din Timişoara • Membru al cenaclului ,,H.G. Wells” din 1976 • Căsătorit cu artista plastică Paula Köttinger.

Expoziţii: 1978 (împreună cu Mihai Corneliu Donici) - la Casa de cultură a studenților din Timişoara • 1980 - personală, la cea de-a zecea Consfătuire pe ţară a cenaclurilor de anticipaţie de la  Timişoara • 1982 - personală, la Clubul „Electrometal” Timişoara (în aer liber) • Prezenţe la Saloanele anuale organizate cu prilejul Consfătuirilor s.f. • Varşovia, 1978 - Seminarul cenaclurilor de anticipaţie din ţările socialiste • Brighton, 1984 - EUROCON 8 (reproduceri dia ale  lucrărilor).

Premii: Premiul special „science fiction” pentru bandă desenată - concursul revistelor „Cutezătorii” și „Pif” (1970) • l - concursul „Lumea unului 2000” al revistei „Racheta cutezătorilor” (1972) • I - concursul revistei „Ştiinţă și tehnică” (1973 • I - Consfătuirea anuală de la București (1977) • I - Consfătuirea anuală de la Oradea (1979) • Premiul special al juriului - Consfătuirea anuală de la Sibiu (1982) • Premiul de  onoare  - EUROCON  6  (Stresa, 1980).

Apariții publicistice (grafică, reproduceri după lucrări de pictură, coperţi, postere, cărți de colorat etc.): „Cutezătorii”, „Racheta cutezătorilor”, „Știinţă şi tehnică”, „Colecția de povestiri știinţifico-fantastice”,  „Paradox”,  „Almanahul Anticipația” • „România literară”, „Orizont”, „Drapelul roşu”, „Forum studențesc”, „Orientări”, „Curierul de Costineşti” • Editura Facla, Editura Sport-Turism.

Referinţe critice: Ion Hobana • Deliu Petroiu • Ion Jurca Rovina ș.a.

 

Iniţial – tentat în grafică de o anumită „rigoare constructivistă”  (D. Petroiu). În ultimii ani – preferința pentru pictură, în dauna graficii (care ar cultiva structuri mai aplicat tehniciste). – Accentul cade nu atât pe elementul ființă gânditoare, cât pe posibile peisaje ale unor lumi paralele, prospectate, „descoperite” cu discreţie. – Pictură parcimonioasă în mijloace şi efecte; o anumită solemnitate astrală, un calm „metafizic” (Ochiul nostru, fatal omenesc, percepe universuri inedite, puternic redimensionate, dar nu se separă brutal și decisiv de asociaţiile impuse de propria-ne cilvilizaţie). – Semn de maturitate estetică, pecete a unui destin personal de artist în curs de conturare, S.N. respinge formele abracadabrante, detestă monştrii, efectele acuzat terifiante. Peisajele sale nu exclud făpturile inteligente (mai degrabă le sugerează), însă acestea nu sunt substituite cu figurile  obositor repetabile, de o neverosimilitate căutată cu disperare, clişeice, ale unui anumit tip de artă s.f.; – Înclinaţia spre meditaţie în peisajul cu resurse anticipative, insolite, peste care planează un sentiment de aşteptare; şi de aici, impresia de forţă a tablourilor, amestecată cu o indicibilă poezie. (Geometria formelor create de S.N. dă mai mult inefabil decât acele măşti plastice menite să violenteze așeptările privitorului); În compoziție, de obicei, circularul funcţionează pe ideea captării extinderilor spaţiale, pe când aderenţa la sol se bizuie pe linia frântă. Accent pe  gradațiile cromatice, senzaţie de culoare care se revarsă, cotropește lent.

Dar Sergiu Nicola trebuie să fie dincolo de toate acestea.

VIOREL  MARINEASA
(Almanah Anticipația 1986 – apărut în 1985)

 

Talent viguros, cultivat prin studii libere de grafică și pictură, manifestat cu precocitate încă din octombrie 1970, când a obținut un premiu special la concursul revistelor „Cutezătorii” și „Pif” pentru science-fiction. Sergiu Nicola este unul dintre tinerii cu cele mai statornice preocupări pe tărâmul artei de anticipație. O asemenea asiduă activitate creatoare, răspândită în diverse publicații ca „Racheta cutezătorilor”, „Știință și tehnică”, „Orizont”, „Drapelul roșu”, „Orientări”, „Colecția de povestiri SF” și mai cu seamă „Paradox” și „Forum studențesc”, nu a rămas fără dovezi de apreciere, atât din partea publicului, cât și a unor jurii de specialitate, pe plan intern (Timișoara, București, Oradea – la consfătuiri naționale ale cenaclurilor de anticipație) sau extern (Varșovia – participare la primul seminar al cenaclurilor de anticipație din țările socialiste și Stresa – Italia, la „Eurocon”), care l-au răsplătit cu distincții, premii și diplome de onoare. Pe lângă numeroase participări, două expoziții personale, organizate la Casa de cultură a studenților din Timișoara, au constituit prilejuri de a oferi selecții unitare și reprezentative pentru domeniul cultivat. Adăugând la acestea lucrări de grafică satirică și caricaturală prezentate în expozițiile cenaclului „Ridendo”, precum și o seamă de afișe pe teme literare, artistice sau sportive, avem o imagine de ansamblu asupra unui tânăr artist înzestrat și laborios.

În domeniul ilustrației de texte SF, inserate în cărți sau reviste, grafica lui Sergiu Nicola, prin excelență figurativă, după cum e și firesc, se distinge prin aderența la atmosferă și la motiv literar, prin opțiunea sigură a momentelor de vârf din acțiune, prin precizia și expresivitatea liniei.

Lucrările de pictură SF, realizate în deplină libertate față de argumente literare, se înscriu în aria stilistică a unei arte fantastice, nu lipsite de o anume rigoare constructivistă sau de tendința de abstractizare. Un cosmodrom, o navă cosmică, un grup de forme geometrice care pot funcționa ca posibile clădiri din orașele vremurilor ce vin, agregate și uzine situate în spații imaginare, un colț dintr-o natură proiectată ea însăși în viitor dau impresia reconfortantă și senină a visului crescut din realitate.

Originalitatea soluțiilor compoziționale, unghiurile insolite de perspectivă, o cromatică intensă, lipsită de tentațiile pitorescului, cu o strălucire care vine de la sursele luminii artificiale, întergesc mănunchiul de calități specifice unui adevărat pictor de anticipație

DELIU PETROIU
În „Paradox”, nr. 6 (1981)

 

Referitor la cariera sa timpurie, adăugăm că Sergiu Nicola a fost premiat și la concursul „Grafica 2000” al Colecției Povestiri științifico-fantastice , în 1973.
Ca eveniment deosebit, amintim expoziția de pictură SF vernisată „în aer liber”, la baza de agrement „Electrometal”, pe malul Begăi, în 1982.
Apoi, să nu uităm că Sergiu a „ras” toate marile premii la consfăturile SF de la cumpăna anilor 70/80!
Sergiu a ilustrat mai multe numere ale Paradox-ului (din păcate, adesea în condiții tipografice modeste).
Tot el a creat afișul cenaclului Wells (al doilea, după cel al lui Sandu Florea), apoi sigla PARADOX, pe care o folosim și azi, și cealaltă siglă, folosită în anii 80...
Și în prezent este un colaborator activ al cenaclului Wells; cu toate că domiciliază în Nürnberg, ori de câte ori vine în Timișoara nu uită să „organizeze” o întâlnire cu vechii prieteni cenacliști!