Artişti

Numerele tipărite ale revistei Paradox au beneficiat adesea de o ilustraţie bogată, la care şi-au adus contribuţia un număr însemnat de artişti plastici, unii dintre ei chiar membri ai cenaclului. Puteţi vedea aici o parte din lucrările acestora.