Creatie

Creaţie

Ariile predilecte de afirmare creatoare a membrilor cenaclului sunt literatura science-fiction (deopotrivă beletristică şi analitică) şi artele vizuale. Principala platformă de prezentare a activităţii de creaţie o constituie revista Paradox, dar membrii se mai manifestă, individual sau ca grupare, şi în plan editorial, prin activităţi expoziţionale, respectiv, participări la proiecte în colaborare cu alte grupări.