Vitamină pentru imaginaţie (Patru pastile S.F.)

1. Evadare
- Poate ar fi mai bine să ne întoarcem, zise femeia, mai mult pentru a-i încerca hotărârea. - Acum e prea târziu, murmură el. Ne vor distruge dacă o facem... Femeia se lipi mai strâns de umărul solid al bărbatului care scruta cu îndărătnicie munţii liliachii ce se zăreau vag în depărtare. - Oare... oare suntem într-adevăr primii care cunoaştem dragostea? întrebă ea din nou. - O ştii prea bine: dacă scăpăm, se va naşte o nouă lume... Cu pas egal, elastic, fără efort evident, se depărtau de Marele Oraş care împurpura orizontul cu jerbele-i de lumini, cu uriaşele cupole incandescente.
*
- Atenţiune! Aici Centrul de Coordonare al Poliţiei. Apel către toate brigăzile heliopurtate: Interceptaţi de urgenţă roboţii M-I-23 şi EN-24, evadaţi din sectorul Sigma-10. Atenţiune! Aici Centrul de Coordonare al Poliţiei... 2. Mesajul
Sfera metalică, ce fusese găsită în condiţiuni atât de neobişnuite, a fost confiscată de către Administraţie, pentru a fi studiată în cel mai deplin secret în laboratoarele de specialitate ale Marinei militare. Sesizată de presa zilei, opinia publică s-a manifestat cu multă efervescenţă pentru deconspirarea cercetării obiectului, vehiculându-se ideea de principiu potrivit căreia problema nu e legată numai de securitatea naţională, ci de cea a întregii umanităţi. Formidabila campanie dezlânţuită de presa mondială, precum şi manifestaţiile care au asediat pur şi simplu sediul prezidenţial, au silit guvernul să solicite prin intermediul Organizaţiei Mondiale colaborarea a o sută de înalte personalităţi ştiinţifice din străinătate. După efectuarea unui program complex de studii preliminare, s-a trecut la secţionarea sferei cu un laser special, în faţa camerelor de televiziune. Întreaga omenire a urmărit cu sufletul la gură cum braţele mecanice, conduse din spatele unui panou superizolant, au început să deşurubeze capsula aflată înăuntrul sferei, scoţând la vedere o panglică metalică, pe care era imprimat în principalele limbi de circulaţie internaţională următorul mesaj: “CINE V-A DAT VOIE?”
3. Consecinţe
Bătrânul îşi adună mâinile tremurânde pe hârtiile răvăşite înaintea lui şi-l chemă cu voce şoptită, de teama unui nou acces de tuse: - Apropie-te, tinere. Aşa... nu văd prea bine, dar desluşesc totuşi ceva cunoscut în fizionomia dumitale. Cu ce te pot ajuta? - Doresc să mă instalez în apartamentul de la etaj şi... - Nu mai continua, tinere, îl întrerupse bătrânul, ridicând mâna scheletică. Apartamentul a fost al tatălui meu. A plecat demult, cu prima astronavă fotonică, pentru a determina unele consecinţe ale teoriei relativităţii. De altfel, trebuie să cunoşti şi dumneata Istoria, aşa că ştii de lansarea “Axiomei 01”?! - Desigur... Stăpânită prea mult, tusea se stârni cu violenţă, lăsându-l pe bătrân aproape sfârşit, pe unul din braţele fotoliului. După ce se răcori cu puţină apă, glasul şoptit continuă: - Cât timp mai trăiesc, în camera tatălui meu nu va locui nimeni... - Dar înţelege că m-am întors, fiule! izbucni tânărul.
4. Paralele
Misiunea era pe sfârşite. Omul-broască se simţea istovit. Şi el, şi ceilalţi oameni-broască, chiar şi “coordonatorii” de pe elicopterele de recuperare îşi dădeau seama cât de inutilă e căutarea asta: era ceva necurat la mijloc, nu fusese găsit nici unul din trupurile celor diuăzeci şi trei de specialişti de la laboratoarele secrete de pe insulă. “Ce le-o fi venit să sară, aşa, pe nepusă masă, în ocean?” îşi muncea mintea omul-broască, în timp ce răscolea cu vârful armei algele de la baza unui conglomerat coralier. Cârduri de peştişori mărunţi, coloraţi violent, ţâşneau speriaţi, pierzându-se dincolo de umerii săi. Într-o falie nu prea adâncă, doi peşti mari stăteau unul lângă altul, ca două torpile cenuşii, aproape nemişcaţi. Apropiindu-se, îi împinse încet, dar ferm, pentru a putea cerceta falia. Cu mişcări leneşe, docili, peştii se urniră, alunecând cu boturile lor monstruoase prin faţa măştii omului-broască. Acesta, privindu-le ochii apoşi, inexpresivi, se întreba “de ce oare imbecilitatea are nevoie de un trup atât de mare?” - Ai înregistrat cât de defectuos gândeşte? Şi tu voiai să-l achiziţionezi! îi zise celuilalt peştele din dreapta.