Paradox Online

Proză

“Există o planetă pe care moartea e... contagioasă” Jacques Sternberg, Cuceritorii Întreţinând iluzia unei uriaşe hărţi desfăşurate sub noi, planeta Zoster îşi etalează podişurile imense, violacee şi striurile sidefii, uneori fosforescente... Citeste mai departe
Cu puţin înainte de ivirea zorilor, forfota din interiorul bazei aeriene de la Ohopoho păru să se diinueze. Autocisternele lungi, fantomatice în culorile lor de camuflaj, se desprindeau una câte una de prizele de alimentare ale... Citeste mai departe
Broambza, omul cavernelor, ieşi căscând în faţa peşterii pentru a trage o gură din aerul tare, nepoluat, al zorilor istoriei. Ploaia încetase. Soarele se înălţa încet, maiestuos. Stropi mari şi strălucitori alunecau pe verdele crud al... Citeste mai departe
“Şi iată încă una din multele întâmplări ciudate din categoria celor descrise până acum. Ea a fost consemnată cu multă concizie, dar mai ales cu neşovăitoarea convingere a martorului ocular, de către călugărul Pedro Callego în raportul său... Citeste mai departe
Uriaşa navă a drimfilor plutea tăcută în imensitatea spaţiului. Plutea sau, am putea spune, stătea suspendată undeva la periferia galaxiei, departe de roiurile de stele dintre care se desprinsese, plutea ca o oază a vieţii în mijlocul... Citeste mai departe
Forţa Intergalactică de Descurajare nr. 1 Ora (convenţională): 0 Comandantul Dyrn, şeful celei mai redutabile unităţi de luptă a Federaţiei, se afla într-o dilemă pe care, de altfel, o prevăzuse încă din momentul în care primise ordinul de... Citeste mai departe
Robia disciplinei cazone îl obliga la gesturi de automat. Chiar dacă nu făcea decât să aşeze nişte mărunţişuri personale într-o valiză. Gânduri departe, răzleţe. Şi, deodată, sunetul telefonului aşteptat şi vocea superiorului, neutră: -... Citeste mai departe
Omul introduse în computer o multitudine de date despre lume. Ciberul le prelucră şi, după un timp, apăru rezultatul: - Viaţa conştientului egal suma senzaţiilor reale. Rezultă: viaţa subconştientului egal suma senzaţiilor onirice. O axă... Citeste mai departe
Terminasem de rostit în faţa Comandantului megaastronavei ceea ce pregătisem pe parcursul a săptămâni de-a rândul, mai întâi căutând să mă conving pe mine însumi de utilitatea unei asemenea încercări cu rezultat nesigur, apoi scriind şi... Citeste mai departe
Nelu Popescu sosi acasă de la serviciu pe la trei şi jumătate după amiaza. Îşi puse servieta goală, confecţionată din piele artificială, lîngă cuier, agăţă pardesiul, luă papucii de casă în picioare şi intră în dormitor. Se întinse... Citeste mai departe
Îşi zări pentru o secundă chipul luminat de razele soarelui reflectate în luciul geamului. Surprins, închise ochii. De cînd nu mai intrase într un bar, aşa, ca altădată, cu băieţii ? De cînd s a căsătorit. Renunţase la viaţa aceea pe... Citeste mai departe
Oare ce şi mai putea spune, în după amiaza aceea de vară, cînd la toate neplăcerile din ultima vreme se mai adăugase şi aerul uscat, de a dreptul irespirabil ? Va trebui să plouă. Se strînsese în jur atîta electricitate şi atîta nelinişte... Citeste mai departe
Leopold Zaremba, obosit, lac de sudoare din cauza aglomeraţiei şi a căldurii de cuptor din autobuz, se opri în holul imobilului în care locuia şi respiră uşurat aerul răcoros. Se simţi mult mai bine, parcă scăpase de o povară imensă, îşi... Citeste mai departe
Directorul Complexului mondial pentru producerea nasturilor era singur în moderna sufragerie, soţia şi băiatul plecaseră seara trecută pentru două zile la părinţii ei. Se uită la ceas. După ce va efectua obişnuita inspecţie de si'îrşit de... Citeste mai departe
Într o dimineaţă răcoroasă de octombrie tîrziu, în emisfera nordică, undeva între paralelele 42 şi 44, nu prea departe de ocean, dar nici prea aproape, oraşul se afla asediat de ceaţă. Pîcla groasă coborîse tăcută în timpul nopţii, creînd... Citeste mai departe
Soneria zbîrnîi o dată şi încă o dată. Acateu nu se trezi. Picioarele îi erau întinse, o mînă îi atîrna peste braţul fotoliului iar cealaltă stătea să cadă de pe piept. Capul îi era dat pe spate, cu gura întredeschisă. Vizitatorul sună din... Citeste mai departe
Cu puţin timp înainte de pauza de masă un cetăţean necunoscut îşi făcu apariţia în birou. Asta nu i plăcu deloc funcţionarului ; dar nemulţumirea lui nu se opri aici : pe parcursul a câtorva secunde se strînseră şi alte motive. ce i... Citeste mai departe
From: "Jungle Munglebee" <JmungleB@astronomicus.com> To: "undisclose recipients"  Subject: Mesaj important! A nu se arunca la cos! Date: Tue, 30 Mar  07:57:05 +0200 X-Mailer: Sylpheed version 0.9.9claws (GTK 1.2.10; i686-pc-linux-gnu... Citeste mai departe
Avea ordine precise, din momentul plecării. Era o sondă inteligentă care nu greşea niciodată. Întruchipa visurile proiectanţilor, arta constructorilor. Dar mai ales era inteligenţă din inteligenţa civilizaţiei care o crease şi pe care o... Citeste mai departe
Papagalul se aşeză lângă el pe o creangă şi cântă monoton şi piţigăit textul binecunoscut: „Vă doriţi un TRUP-DE-LUT? Vi-l dăm pe flori sau împrumut." Li An eliberă trunchiul copacului şi începu să se încolăcească pe următorul. Scoarţa... Citeste mai departe
Nemir lovi uşor crupa elefantului zburător cu cravaşa şi ateriză lin în grădina Palatului Dictatorial. Dar, până să apuce să coboare din spinarea credinciosului său Vălătuc, se pomeni îmbrâncit de pachidermii escortei. Se abţinu să facă... Citeste mai departe
1. Primul dangăt l-a surprins pe nea Iulică trântit în fotoliu, cu pătura întinsă pe picioare. Moţăia, întrucât gardianul nu are voie să doarmă în post, dar poate să moţăie cât îl lasă inima. Portarul institutului era un angajat cu... Citeste mai departe
Domnul Doughty, directorul casei de licitaţii SPLENDOR, îşi exanimä publicul prin ferăstruica anume tăiată în acest scop. Domnul Blade, crainicul licitaţiei, arăta sombru şi impecabil, ca de obicei. Era un profesionist, ce visase cândva să... Citeste mai departe
- Da, l-am cunoscut în tinereţe pe străbunicul tău, a întărit moş Anatol, cunoscut de mulţi drept Kiki Balaurul. Îşi confirmase porecla dragonică din prima clipă, când, cu aerul distrat al fizicianului rămas cu oul în mână lângă ibricul... Citeste mai departe

Pagini